Výuka

Přípravné oddělení:

Děti v přípravném odd. máme rozdělené dle věku do tří skupin.
Skupina (3-4 roky) – trénink 1x týdně 60 minut
Skupina (5 let) – trénink 1x týdně 60 minut
Skupina (6-7 let) – trénink 1x týdně 90 minut

Náplň tréninků pro přípravné odd. je stavěna hlavně z pohybových a rytmických her. Děti vedeme ke:
– správnému držení těla
– vnímání hudby (tempa, nálady, pohybového vyjádření hudby)
– vnímání prostoru
– zaklady improvizačních principů současného tance
– základní prvky moderního tance
– u nejstarší kategorie základní prvky klasického tance
– základní stretching

Střední kategorie:

Všechny věkové skupiny v této kategorii mají trénink 2x týdně. Během příprav k představením mohou být tréninky i častější (jevištní zkoušky).
Skupiny: 7-9 let, 10-12 let, 13-14 let, 14-16 let

Náplň tréninků střední věkové kategorie:
– bodybuilding
– základní a mírně pokročilé prvky klasického tance
– základní principy amerického moderního tance vycházející z technik Humphrey/Limón a Graham
– základní prvky jazz dance
– rytmická cvičení
– vlastní tvořivost
– základní improvizační principy současného tance
– stretching

Náročnost náplně tréninků se zvyšuje dle věku jednotlivých skupin.

Hlavní věková kategorie:

Hlavní věková kategorie (17+) trénuje 2-3x týdně. Během příprav k představením mohou být tréninky i častější (jevištní zkoušky).
Členové hlavní věkové kategorie jsou zpravidla obsazováni do hlavních rolí našich představení, vystupují na plesech, mohou se aktivně zapojovat do tvorby choreografií, apod.

Náplň tréninků hlavní věkové kategorie:
– bodybuilding
– pokročilé prvky klasického tance
– základní principy amerického moderního tance vycházející z technik Humphrey/Limón a Graham – v náročnějších kombinacích
– prvky jazz dance
– rytmická cvičení
– vlastní tvorba
– základní improvizační principy současného tance
– stretching