Historie

Krušnohorské divadlo zahájilo svou činnost již v roce 1894. Jeho historie je velice spletitá, přes jeho vyhoření v roce 1919, znovu vybudování v 1924 až po zrušení profesionálního souboru z důvodu nedostatku finančních fondů v roce 1994. A právě zde začíná historie Tanečního divadla Teplice. Amatérský taneční soubor byl totiž založen jako „náhrazení“ původního profesionálního souboru Krušnohorského divadla Teplice. Z dohledatelných, spíše jen slovních zdrojů, byla aktivita Tanečního divadlo Teplice zahájena v září 1995 pod vedením dvou bývalých tanečnic operetního souboru. Jejich působení zde ovšem bylo krátké a ještě v roce 1995 převzala vedení paní Jiřina Bednářová Lavičková. V tomto období nebylo rozvíjení aktivit TDT vůbec snadné. Statut „Krušnohorské divadlo“ byl zrušen a budova se stala součástí Domu kultury Teplice. Dále zde probíhala rozsáhlá rekonstrukce většiny prostor divadla (včetně baletního sálu) a tak nemělo TDT ani stále zázemí. I přes složitou situaci se podařilo paní Bednářové Lavičkové představit několik úspěšných premiér (např. Čarovná noc nebo Inferno). Zajímavostí je, že v těchto letech byla členkou i miss ČR Lucie Králová. Od roku 2000 až do roku 2016 byla vedoucí TDT paní Dagmar Bašusová. Pod jejím vedením vzniklo pro soubor nezpočet premiér a to již ve spolupráci s paní Janou Volrábovou, která v TDT působí jako lektorka do dnes. Úspěšnými představeními byly například zpracování pohádek Sněhurka, Popelka nebo třeba Příběh z Karibiku. Další zapeklité období zažilo TDT právě po odchodu paní Bašusové, kdy se nepodařilo najít adekvátní náhradu pro pozici vedoucí lektorky. Leč bylo na začátku školního roku 2016/2017 místo obsazeno, tak se neukutečnila premiéra žádného představení a rapidně se snížil počet členů a celkový zájem o soubor. Od ledna 2017 převzala roli vedoucí lektorky Lucie Tesařová, která zde působí do dnes.