Plesy, společenské události

Každým rokem vystupuje TDT na plesech v rámci plesové sezóny:
– Lázeňský ples
– Maškarní ples Krušnohorského divadla
– Maturitní plesy (např. Gymnázium Teplice, SOSTP apod.)
– a další

Příležitostně TDT vystupuje i na dalších společenských událostech (za zmínku stojí 30. výročí KI PřF UJEP).

Možnosti spolupráce:

– předtančení jako program plesu
– vytvoření předtančení pro maturanty
– vystoupení s celým či s částí aktuálních představení TDT
– po předchozí domluvě je možné přizpůsobit choreografii/choreografie tématu Vaší akce.

Případná cena za vystoupení dohodou.

V případě zájmu o vystoupení TDT kontaktuje vedoucí lektorku. Kontatky naleznete zde.